Czeka Cię montaż szamba przydomowego i nie bardzo wiesz, jak się za to zabrać oraz gdzie je ulokować? Już na etapie planu zagospodarowania działki warto wyznaczyć miejsce do gromadzenia nieczystości. Jeśli tego nie zrobiłeś, przed montażem szamba będziesz musiał udać się do starostwa z odpowiednim wnioskiem. Czy wiesz jaka powinna być najlepsza lokalizacja szamba? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Najlepsza lokalizacja szamba

Pierwsze kroki związane z montażem szamba nie należą do najprostszych. Lokalizacja przydomowego szamba musi spełniać wiele przepisów prawnych – nie można umieścić go tam, gdzie tylko mamy ochotę. Należy pamiętać, że zbiornik na nieczystości, zgodnie z prawem, nie może być ulokowany bliżej niż 2 metry od drogi, chodnika czy sąsiedniej działki. Trzeba jeszcze uwzględnić minimalną odległość od rurociągów (1,5 m), a także od przewodów elektrycznych (0,8 m). Należy również pamiętać o tym, by ulokować szambo minimum 5 metrów od wszystkich drzwi i okien domu. To niestety nie są jedyne wymogi prawne. W lokalizacji szamba należy uwzględnić ponadto lokalizację zbiorników na wodę pitną – szambo nie może znajdować się bliżej niż 15 metrów od studni. Jeśli planujemy montaż szamba o pojemności większej niż 10 m3, musimy wziąć ponadto pod uwagę, że wymogi co do odległości będą tu jeszcze bardziej restrykcyjne.

Zezwolenia na montaż szamba

Jak wygląda sprawa pozwoleń? Montaż szamba do 10 m3 nie wymaga specjalnego pozwolenia na budowę, jednak planowaną budowę szamba należy zgłosić do stosownego urzędu (zwykle jest to starostwo powiatowe). Najłatwiej już na etapie planu zagospodarowania działki wydzielić miejsce na szambo, jeśli jednak nie zrobiliśmy tego wcześniej, niezbędne będzie złożenie wniosku zawierającego między innymi dokładne szkice posesji, wraz z zaznaczonym miejscem na zbiornik nieczystości.

Montaż szamba betonowego – czego należy dopilnować?

Bardzo ważne podczas montażu szamba jest jego dokładne zabezpieczenie przed zapadnięciem, a także zabezpieczenie przed wypchnięciem szamba przez wody gruntowe – należy zaplanować to już na etapie wykopu. Szambo powinno być także zabezpieczone przed zalaniem na skutek opadów, powodzi czy roztopów, dlatego nie należy montować ich w zagłębieniach terenu.