Mieszkańcy domków jednorodzinnych lub budynków, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej muszą liczyć się z odprowadzaniem nieczystości w inny sposób. Najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zbiorniki bezodpływowe na nieczystości są szamba betonowe montowane bezpośrednio na posesji. Aby spełniały swoją funkcję bez zarzutu, należy zadbać o ich regularne opróżnianie i czyszczenie. Na co warto zwrócić uwagę przy opróżnianiu i czyszczeniu szamba?

Dlaczego należy regularnie opróżniać szamba?

Szambo betonowe to nic innego jak zbiornik fermentacyjny, w którym gromadzone są odpady płynne i stałe pochodzące z gospodarstw domowych. Należy je regularnie opróżniać – regulowane jest to prawnie i powinno być dokumentowane przez właściciela posesji. Brak stosownych dokumentów może być karany przez gminę grzywną. Zawartość zbiorników na nieczystości, zwłaszcza nieregularnie opróżnianych może być dla człowieka bardzo szkodliwa i może stanowić ogromne zagrożenie dla środowiska, dlatego należy systematycznie opróżniać zawartość szamb betonowych. Powstałe i odprowadzane do szamba odpady podlegają licznym procesom chemicznym i biologicznym, w wyniku których mogą powstawać między innymi trujące gazy. Jednym z nich jest siarkowodór, który przenikając przez naszą skórę może doprowadzić do zatrucia i utraty przytomności, a nawet do śmierci. Ważne jest zarówno regularne opróżnianie, jak i czyszczenie szamba betonowego.

Jak często należy je opróżniać?

Częstotliwość opróżniania szamb betonowych zależy przede wszystkim od ilości produkowanych przez rodzinę nieczystości, a także od ich wielkości. Opróżnianie nigdy nie powinno być wykonywane na własną rękę, ponieważ unoszące się opary mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Odbiór ścieków najlepiej zlecić przeszkolonej ekipie ze specjalistycznej firmy utylizacyjnej, posiadającej odpowiednie pozwolenia. Opróżnianie szamba betonowego jednokomorowego oraz dwukomorowego należy przeprowadzać przynajmniej raz na 2-3 tygodnie. Najlepszym sposobem na kontrolowanie konieczności odbioru ścieków z szamba jest zamontowanie specjalnego czujnika. Należy pamiętać również, by zamówić wóz asenizacyjny odpowiednio wcześniej – szambiarki są zwykle obłożone zleceniami.

Przewód do odprowadzania ścieków

Odbiór ścieków często wiąże się z koniecznością wjazdu szambiarki na teren posesji. Nie tylko wymaga to obecności domownika, który otworzy bramę, ale również może wiązać się ze stratami w roślinności frontowej części działki. Rozwiązaniem jest przewód do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec znajdzie się w szambie betonowym, a drugi będzie dostępny z ulicy. Dzięki zastosowaniu przewodu do odprowadzania ścieków, szambiarka nie będzie musiała wjeżdżać na teren posesji – wystarczy, że podłączy swoje rury do szybkozłączki wypuszczonego z szamba betonowego przewodu.

Kominek odpowietrzający

Przy opróżnianiu szamba warto zadbać również o komfort domowników. Odbiór ścieków przez wóz asenizacyjny wiąże się z powstawaniem bardzo dużego podciśnienia wysysającego wodę z syfonów i toalet. To znów skutkuje powstawaniem bardzo nieprzyjemnego zapachu w całym domu. Rozwiązaniem jest zamontowanie w stropie szamba betonowego specjalnego kominka odpowietrzającego.

Postaw również na regularne czyszczenie szamba betonowego!

Ważną czynnością jest nie tylko regularne opróżnianie szamb betonowych z nagromadzonych nieczystości, ale również systematyczne czyszczenie. Na dnie zbiornika betonowego, a także w rurach mogą gromadzić się gęste odpady, których nie usunie szambiarka. Nieczyszczone szambo może się szybciej niszczyć, a jego zły stan techniczny może stać się przyczyną dodatkowych kosztów. Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę podczas czyszczenia jest utrzymanie w nim pożytecznej flory bakteryjnej. Regularne stosowanie preparatów do czyszczenia nie tylko niweluje nieprzyjemny zapach, ale również pomaga w bieżącym oczyszczaniu szamba i zmniejszaniu pozostałości zanieczyszczeń poprzez biologiczny rozkład odpadów. Preparaty chemiczne lub preparaty biologiczne pomagają nie tylko w czyszczeniu szamba, ale również w oczyszczaniu z nagromadzonych osadów wszystkich rur odprowadzających.